Admin 9 ก.ย. 2566

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.35 น.

S2B_20230908_1035_1 S2B_20230908_1035_2 PlanktonBloom_Sriracha_20230908_v1-01 PlanktonBloom_Sriracha_20230908_v1-02

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่