Admin 5 ก.ย. 2566

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.35 น.

S2A_20230903_1035 S2A_20230903_1035_v3 PlanktonBloom_Sriracha_20230903_v1-01 PlanktonBloom_Sriracha_20230903_v1-02

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่