Admin 18 ม.ค. 2566

GISTDA แจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากควันที่เกิดจากการระเบิดของเรือ ร่วมกับภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อตรวจสอบกรณีเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด บริเวณท่าเรือ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

map_oilspill_20230118 ship_20230118_1_v3 ship_20230118_2

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่