Admin 10 มี.ค. 2565

GISTDA ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณหน้าหาดแหลมเจริญ ปากน้ำระยอง จังหวัดระยอง วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.28 น.

oilspill_PakNamRayong_20220309_1828-1 oilspill_20220309_1828_SN1

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่