Admin 9 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 9 ส.ค. 64

จากกรณีพบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการวิเคราะห์ล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียม SENTINAL-2B วันที่ 9 ส.ค. 2564 ร่วมกับข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง นั้น พบว่ายังพบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยตอนบน และบริเวณใกล้ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี (บริเวณที่เป็นสีแดงในพื้นที่กรอบสีขาว) ซึ่งคาดการณ์ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี คือบริเวณตลอดแนวชายฝั่งของตำบลอ่างศิลา และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พื้นที่กรอบสีแดง) แสดงดังภาพด้านล่าง

S2B_20210809_1035_redtide_resize

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์