Admin 5 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต วันที่ 5 ส.ค. 64

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต

บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.31 น.

จากกรณีพบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ทำการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 11.31 น. ไม่พบการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีในพื้นที่บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยตอนบน และบริเวณใกล้ชายฝั่งแล้ว

THCHOTE_2021-08-05_141458_re

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์