Admin 19 ต.ค. 2563

การติดตามสถานภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งจากสถานีเรดาร์ชายฝั่งของจิสด้า เพื่อเฝ้าระวังพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง วันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.

SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201016_p1 SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201016_p2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่