Admin 14 ต.ค. 2563

การติดตามสถานภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งจากสถานีเรดาร์ชายฝั่งของจิสด้า เพื่อเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนังกา วันที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.

SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201014-001-001 SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201014-002-002

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่