Admin 14 ต.ค. 2563

การติดตามสถานภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งจากสถานีเรดาร์ชายฝั่งของจิสด้า เพื่อเฝ้าระวังพายุโซนร้อนหลิ่นฟา และพายุโซนร้อนนังกา วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น.

SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201013_P1 SeaState_Gistda_CoastalRadar_20201013_P2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่