Admin 10 ก.ย. 2562

ผลการวิเคราะห์คาดการณ์ที่มาของคราบน้ำมัน บริเวณหลังหมู่บ้านคาซาลูน่าชายหาดบางแสน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Oilspill_20190910-001-001

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่