Admin 18 มิ.ย. 2562

ผลการวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตราด ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอับปาง

ตำแหน่งที่จมละติจูด 11.39.30 เหนือ ลองติจูด 102.37.12 ตะวันออก

บริเวณหน้าอ่าวสลัดหาดทรายขาว เกาะกูด จ.ตราด โดยเรือประมงดังกล่าวชื่อ เรือชัยวารี พร้อมลูกเรือจำนวน 15 คน นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :  สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง

บริเวณจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 62

พบว่าผู้ประสบภัยมีแนวโน้มที่จะลอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางจากจุดที่ได้รับแจ้งเหตุเรือล่ม ประมาณ 1.5 กม. ดังภาพ

report_20190618

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์