Admin 30 เม.ย. 2562

ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล บริเวณหาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

02_20190429__Coral Bleaching_Phuket-001-001

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่