Admin 20 มี.ค. 2562

ผลการวิเคราะห์ที่มาของคราบน้ำมัน บริเวณหาดเเม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

เกิดขึ้นต่อเนื่อง !!! พบคราบน้ำมันในถุงดำนับร้อย เกลื่อนหาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

OilSpill_MaePhim_20190314-001-001

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์