Admin 13 มี.ค. 2562

จิสด้า ตรวจสอบปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ หลังพบวาฬบรูด้า 2 คู่ เริงร่ารับลมร้อน ณ ทะเลชุมพร

พบรัก ณ ทะเลชุมพร วาฬบรูด้า 2 คู่ เริงร่ารับลมร้อน ชาวประมงโชว์คลิปหวาน 

ขณะทำอวนลอบปลาหมึก นับเป็นแหล่งอาหารความอุดมสมบูรณ์จากการควบคุมทำประมง20190312_Bruda

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์