Admin 2 มี.ค. 2562

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 2 มี.ค. 62

จากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งหาดบานแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ในการนี้ สทอภ. ได้ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทำการวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังที่อาจจะได้รับผลกระทบ แสดงบนแผนที่ดังนี้

planktonbloom_map_20190302_Page1

planktonbloom_map_20190302_Page2

ดาวน์โหลดรายงาน